Bergen Live

Bidrag til Sammen-dansen 2021

Hei!

Takk for at du ønsker å sende inn ditt bidrag til Sammen-dansen. 😊

Dersom du er under 15 år må du legge ved navn og telefonnummer til en foresatt. Ved å sende inn bidrag samtykker du samtidig til at bidraget kan brukes i videomateriell som publiseres i forbindelse med Nattevandringen 2021.

En musikkvideo med alle bidragene vil bli publisert på Facebooksiden til Nattevandring i Bergen 27. november 2021.

Lykke til!

Bergen Live
Powered by Filemail